አሹ አሆደ ኻድን

dime children/ ዲምኮ ንሣፍ/የዲሜ ልጆች
dime Orthography team/ ዲምኮ  ኦርቶግራፍም ኹንጥይድ እያፍስ\ የድሜን  ኦርቶግራፍ  የሰሩ  ሰዎች።
dime Orthography team/ ዲምኮ  ኦርቶግራፍም ኹንጥይድ እያፍስ\ የድሜን  ኦርቶግራፍ  የሰሩ  ሰዎች።

ኺስኑ ዝንብርስሰ ዲማም እይኮሚ ኻምዘብስን ናቅስተብም የፍታብን ማደነ።ዲም ከከሪፍተብ አፍካ ቱኹ አፍካ ከርፍተይድስካ ኾክላመ።ዲማም እያፍስ ኧህምደብስ ዶዳም ቱኾ ኦቕስተይድስኮ ጎቖ ዳነ።ማትይደ ቅንጣ ዶዳም ቆታብን (ለምጽ ኾይዱ ኾንደብ ኺልኮ ሻክ ዳነ) (20 ኪሎ ሜ ) ሻክተቦደ ዶቶዎ ይችዝብ ዎናይ መዝጉድምካ (ታምጥ ሽኒይ አፎ ሽን)55 ክክሎ.ሜ ዳደብ ይዝይንደ።ኮካ ኹልምዳአብ ኻማፍስ ማትይድ ጋሽን (ቱኹ ናቕኮ ሳብዘ ጎምፕሰ ዎና ግምብር ማትይድ ኹቱሞ ጋሽን ጎቡ ዶዳም ኹትሞ ጋሽን ሱኩ ዶዳም ኾና ጣምኽ ካልዶ ጋሽን ናሙን ይስያ ኾኑ ፎትሞ ጋሽን ሱግር (መኤን) ሱካይ ባንካ፤47% ከርፍስምካ በስምበስምደነ።እሥምን ባይም የፍተብስ ኹዮደ ኧጥኽካ የቕንየቕናኽ የቕንደብስ ካብይ ካማይይ ግቺይ ጉፍሲ ዛቲይ ይሪጊ ቆምጵልጥ እይስከንም አፋፋፍስም የቕንየቕና የፍተነ። ባሉብ ኮርኮርደብ አቕሚ አስኒ ሙዚ ባቲ ዶኒ ቡኒ ባሉብ ባሉብክ ሳኹሳፍ ቱም ሹንኩርት ጉይጡቢ ጻኑብ ቅማሚ አብሺ ደቢ ሻመቲ ጻልቲ ዱኽቅ እይስ ኧነንብስም የቕና እስተነ።እይስከንዘደ ባሉብ ኺል ስብል ዳደም ቃያ ኩያ ግልፋ ኮይሥይብም ኹሣ ሳንሥልም ዳፍም ጋይትም ኻልፍም ኮይሣ ባጠነ።